คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (754)
โครงการแสดงผลงานนิสิต ชั้นปีที่ 4 SEASON of LOVE " รักทุกฤดู " The Musical
โครงการแสดงผลงานนิสิต ชั้นปีที่ 4 SEASON of LOVE " รักทุกฤดู " The Musical ... (1150)
“การอ่านและการพูดภาษาลาวและภาษาไทใหญ่”
“การอ่านและการพูดภาษาลาวและภาษาไทใหญ่” ... (1168)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ... (879)
โครงการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 2 : การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในบริบทอาเซียน
โครงการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 2 : การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในบริบทอาเซียน ... (1312)
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี ... (1446)
"ดุริยรามัญ" โครงการปริญญานิพนธ์ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย
"ดุริยรามัญ" โครงการปริญญานิพนธ์ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ... (639)
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ... (851)
ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (1085)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “Impact of Internationalization Towards University Ranking”
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “Impact of Internationalization Towards University Ranking” ... (800)
โครงการเผยแพร่รำเดี่ยว
โครงการเผยแพร่รำเดี่ยว ... (1007)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง ... (2162)
โครงการอบรมล่ามภาษาไทย – เมียนมาร์ ระดับสูง
โครงการอบรมล่ามภาษาไทย – เมียนมาร์ ระดับสูง ... (1214)
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง นิสิตรอบ Admissios และโครงการพิเศษต่างๆ
โครงการนำความรู้สู่ผู้ปกครอง นิสิตรอบ Admissios และโครงการพิเศษต่างๆ ... (1171)
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ... (749)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yangon University of Foreign Languages (YUFL)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Yangon University of Foreign Languages (YUFL) ... (1566)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Yangon University of Foreign Languages(YUFL)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Yangon University of Foreign Languages(YUFL) ... (1316)
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ... (860)
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยทาง มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการระดับภาควิชา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยทาง มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการระดับภาควิชา ... (1266)
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (891)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th