คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (795)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ... (1486)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้สัมภาษณ์รายการจอโลกเศรษฐกิจ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้สัมภาษณ์รายการจอโลกเศรษฐกิจ ... (1216)
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 ... (1784)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ต้อนรับ The Japan Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ต้อนรับ The Japan Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) ... (1025)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ... (897)
พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี
พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ... (889)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Konkuk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Konkuk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ... (1082)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ prof. chea won จาก Dongdok women’s university
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ prof. chea won จาก Dongdok women’s university ... (1169)
สัมภาษณ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนใหม่ : วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
สัมภาษณ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนใหม่ : วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ... (1104)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการสาขาภาษาไทย : ด้วยองค์ความรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญที่สัมฤทธิ์ผล”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการสาขาภาษาไทย : ด้วยองค์ความรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญที่สัมฤทธิ์ผล” ... (1225)
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส) ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 6 ปี)
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส) ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 6 ปี) ... (992)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินเลื่อนเงินเดือน”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินเลื่อนเงินเดือน” ... (796)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ... (776)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2556
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2556 ... (977)
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ “ประณตนิ้ว น้อมประนม ก้มบูชา อาจาริยคุณ”
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ “ประณตนิ้ว น้อมประนม ก้มบูชา อาจาริยคุณ” ... (860)
โครงการเกียรติคุณบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
โครงการเกียรติคุณบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ... (1054)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ... (918)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเดินทางศึกษาดูงานพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเดินทางศึกษาดูงานพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน ... (1035)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้นรับคณะนักศึกษาจาก Yogyakarta State University
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้นรับคณะนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ... (933)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th