คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (762)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Shota Kawai นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Aichi University
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Shota Kawai นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Aichi University ... (784)
โครงการการสืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสานมนุษยศาสตร์
โครงการการสืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสานมนุษยศาสตร์ ... (1144)
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น ... (889)
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ... (706)
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในอาคารแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในอาคารแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (679)
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 23
นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 23 ... (1139)
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ... (830)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งทศวรรษสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งทศวรรษสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ... (671)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารประชุมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวิจัย กับผู้บริหารคณะภาษาและศิลปะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ตา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารประชุมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวิจัย กับผู้บริหารคณะภาษาและศิลปะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ตา ... (957)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ... (862)
การประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... (808)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฉายภาพยนตร์ “หนักรักอาเซียน”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฉายภาพยนตร์ “หนักรักอาเซียน” ... (900)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Mokwon University สาธาณรัฐเกาหลี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Mokwon University สาธาณรัฐเกาหลี ... (641)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Mokwon University สาธาณรัฐเกาหลี
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Mokwon University สาธาณรัฐเกาหลี ... (768)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2557
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2557 ... (863)
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 ... (819)
โครงการ “เลี้ยงอำลาช่อแก้ว53”
โครงการ “เลี้ยงอำลาช่อแก้ว53” ... (1015)
โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556
โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 ... (958)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ... (1218)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th