คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 ... (567)
งานทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2557
งานทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2557 ... (609)
โครงการการเผยแพร่รำเดี่ยว
โครงการการเผยแพร่รำเดี่ยว ... (720)
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ... (631)
โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2557 ... (614)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ... (550)
โครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... (635)
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (617)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ... (756)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ... (632)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) ... (1079)
โครงการ “การสอนดนตรีด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และบูรณาการ”
โครงการ “การสอนดนตรีด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และบูรณาการ” ... (714)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ... (733)
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี ... (622)
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ... (815)
โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)”
โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)” ... (757)
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ... (541)
โครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายสนับสนุน)
โครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายสนับสนุน) ... (697)
ผู้นำนิสิตพบผู้บริหารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนานิสิต
ผู้นำนิสิตพบผู้บริหารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนานิสิต ... (605)
ม.นเรศวร ร่วมยินดี 60 ปี Mokwon University ประเทศเกาหลี
ม.นเรศวร ร่วมยินดี 60 ปี Mokwon University ประเทศเกาหลี ... (870)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th