คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการอบรม “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
โครงการอบรม “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ... (486)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558” ... (533)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Job expo”
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Job expo” ... (485)
คบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก Mulawarman Uniiversity ประเทศอินโดนีเซีย
คบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก Mulawarman Uniiversity ประเทศอินโดนีเซีย ... (515)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระดับคณะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระดับคณะ ... (474)
โครงการมหกรรมดนตรีในสวน NUSO Music love forever
โครงการมหกรรมดนตรีในสวน NUSO Music love forever ... (611)
“โครงการ ให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม”
“โครงการ ให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม” ... (470)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2558
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2558 ... (572)
โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์
โครงการสานสามัคคีคณะมนุษยศาสตร์ ... (510)
“โครงการดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 9”
“โครงการดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 9” ... (501)
รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ... (789)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ... (579)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายนักวิจัย ประจำปี 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายนักวิจัย ประจำปี 2557 ... (516)
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาวต่างชาติของคณะมนุษยศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาวต่างชาติของคณะมนุษยศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ... (1222)
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (441)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย ... (557)
โครงการ “อำลาช่อแก้ว”
โครงการ “อำลาช่อแก้ว” ... (583)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ... (741)
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 "สืบประเพณีดำรง ลอยกระทงมหาราช"
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 "สืบประเพณีดำรง ลอยกระทงมหาราช" ... (926)
การบรรยายพิเศษการครองสติในชีวิตประจำวัน
การบรรยายพิเศษการครองสติในชีวิตประจำวัน ... (974)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th