คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24 ... (506)
วิทยาลัยนานาชาติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วิทยาลัยนานาชาติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ... (486)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนาวิชาการการเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรีวิทยาในกลุ่มชาติพันธุ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนาวิชาการการเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรีวิทยาในกลุ่มชาติพันธุ์ ... (642)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติโครงการ Project of Naresuan – IMUS Partnership Enhancing Education and Culture Exchange รุ่นที่ 3
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติโครงการ Project of Naresuan – IMUS Partnership Enhancing Education and Culture Exchange รุ่นที่ 3 ... (593)
การฝึกปฏิบัติการ“การวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ”
การฝึกปฏิบัติการ“การวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ” ... (707)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซี ... (623)
โครงการดุริยกวีสื่อภาษา ณ แหล่งหล้านเรศวร
โครงการดุริยกวีสื่อภาษา ณ แหล่งหล้านเรศวร ... (571)
โครงการสืบทอด พัฒนา สร้างสรรค์ ศิราพัสตราภรณ์
โครงการสืบทอด พัฒนา สร้างสรรค์ ศิราพัสตราภรณ์ ... (672)
โครงการสหกิจศึกษา สหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 นิสิตสหกิจศึกษา ... (536)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals: The Workshop)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals: The Workshop) ... (704)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (497)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... (608)
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ... (548)
ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (554)
ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย & การเดินทางในโลกหนังสือ
ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย & การเดินทางในโลกหนังสือ ... (939)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2558 ... (883)
การแสดงละครเสภา เรื่อง”กากี” ตอน หักเหลี่ยมพญาครุฑ
การแสดงละครเสภา เรื่อง”กากี” ตอน หักเหลี่ยมพญาครุฑ ... (782)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ... (415)
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ... (557)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการศูนย์ KOICA ระจำประเทศไทย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการศูนย์ KOICA ระจำประเทศไทย ... (536)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th