คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
กการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ... (559)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 Associate ... (453)
คณะผู้ริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
คณะผู้ริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ... (443)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคติชนวิทยา "ปาริชาตผลิบาน" เนื่องในโอกาส 10 ปี สาขาคติชนวิทยา
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคติชนวิทยา "ปาริชาตผลิบาน" เนื่องในโอกาส 10 ปี สาขาคติชนวิทยา ... (829)
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ... (354)
ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปาริชาติผลิบาน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปาริชาติผลิบาน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดพิษณุโลก ... (486)
กิจกรรมวันสารทจีนและวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันสารทจีนและวันแม่แห่งชาติ ... (419)
คณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (523)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ... (520)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ... (438)
ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ... (483)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (345)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ NU TODAY ถึงนโยบายและทิศทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ NU TODAY ถึงนโยบายและทิศทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ... (353)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ... (505)
โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2558 ... (408)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 ... (459)
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี ... (685)
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24 ... (487)
วิทยาลัยนานาชาติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วิทยาลัยนานาชาติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ... (469)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนาวิชาการการเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรีวิทยาในกลุ่มชาติพันธุ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนาวิชาการการเก็บข้อมูลภาคสนามทางดนตรีวิทยาในกลุ่มชาติพันธุ์ ... (615)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th