คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่ 2
การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่ 2 ... (528)
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ... (603)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 ... (489)
สังสันต์ปีใหม่ 2559 “ปาร์ตี้ปีใหม่ในสวนหลังบ้าน Humanities Backyard Party “
สังสันต์ปีใหม่ 2559 “ปาร์ตี้ปีใหม่ในสวนหลังบ้าน Humanities Backyard Party “ ... (377)
โครงการ"สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์"
โครงการ"สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์" ... (335)
โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน
โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน ... (451)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย ... (280)
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (378)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ... (1126)
โครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1”
โครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1” ... (366)
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2558
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ... (383)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ ... (333)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม"อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา"
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม"อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา" ... (326)
พิธีไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ
พิธีไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ ... (337)
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (347)
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL )
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL ) ... (577)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” ... (307)
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ... (359)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Kwang Ho Kim, President of National Institute for International Education
คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Kwang Ho Kim, President of National Institute for International Education ... (345)
งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ
งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ ... (400)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th