คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ทำบุญเปิดอาคารใหม่คณะนิติศาสตร์
ทำบุญเปิดอาคารใหม่คณะนิติศาสตร์ ... (336)
การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูอาจารย์ ครั้งที่ 1
การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูอาจารย์ ครั้งที่ 1 ... (580)
โครงการ “อบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
โครงการ “อบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ... (610)
การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่ 2
การประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่ 2 ... (552)
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ... (623)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 ... (520)
สังสันต์ปีใหม่ 2559 “ปาร์ตี้ปีใหม่ในสวนหลังบ้าน Humanities Backyard Party “
สังสันต์ปีใหม่ 2559 “ปาร์ตี้ปีใหม่ในสวนหลังบ้าน Humanities Backyard Party “ ... (394)
โครงการ"สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์"
โครงการ"สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์" ... (357)
โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน
โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน ... (514)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย ... (291)
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ... (396)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ... (1190)
โครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1”
โครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1” ... (394)
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2558
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ... (403)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ ... (346)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม"อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา"
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม"อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา" ... (338)
พิธีไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ
พิธีไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ ... (356)
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (367)
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL )
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (YUFL ) ... (599)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” ... (322)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th