คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
ประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 ... (72)
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE )
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE ) ... (77)
ประชุมหารือความเป็นไปได้การจัดวิชาโทสังกัดคณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ประชุมหารือความเป็นไปได้การจัดวิชาโทสังกัดคณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ... (71)
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (64)
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (62)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะ Kulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะ Kulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย ... (95)
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ... (65)
การบรรยายพิเศษด้านภาษาศาสตร์เกาหลี (Korean Linguistics) โดยคณาจารย์จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี
การบรรยายพิเศษด้านภาษาศาสตร์เกาหลี (Korean Linguistics) โดยคณาจารย์จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี ... (186)
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context”
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context” ... (296)
การประชุมวิชาการ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
การประชุมวิชาการ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่” ... (293)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะให้แก่ Miss Jihyun Lee
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะให้แก่ Miss Jihyun Lee ... (257)
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการและขยายเวลาราชการปฎิบัติงานต่อ ณ คณะมนุษยศาสตร์
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการและขยายเวลาราชการปฎิบัติงานต่อ ณ คณะมนุษยศาสตร์ร์ ... (303)
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์ ... (99)
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research”
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Postmodernism and Research” ... (180)
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ... (158)
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการจีนศึกษา เนื่องในวันสารทจีน
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการจีนศึกษา เนื่องในวันสารทจีน ... (147)
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ... (120)
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ... (99)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ... (213)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (209)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th