คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา Korean Language and Literature, Chungnam National University
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา Korean Language and Literature, Chungnam National University ... (9)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ Marco Polo: Mobility in Actions of Students and Professors (Erasmus+)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ Marco Polo: Mobility in Actions of Students and Professors (Erasmus+) ... (12)
นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยนำเสนอผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์
นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยนำเสนอผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ... (30)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ... (17)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) ” ... (32)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า” ... (61)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ... (45)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (39)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4 ... (37)
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ... (50)
ภาควิชาภาษาไทยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาควิชาภาษาไทยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ... (42)
โครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
โครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ... (38)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ... (31)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งรัฐยอกยาการ์ตา (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งรัฐยอกยาการ์ตา (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย ... (142)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ... (104)
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ... (50)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ... (57)
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 ... (76)
บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) ที่เดินทางมาแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) ที่เดินทางมาแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ... (45)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอโรว์
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอโรว์ ... (61)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์