ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)  ที่มีแหล่งเริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกลุ่มบุคลากรและนิสิตของ...


ข่าวประชาสัมพันธ์  27 ก.พ. 2563
นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีชั้นปีที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์  27 ก.พ. 2563
กิจกรรมเสวนาวิจัย เรื่อง “พาราไซต์:...

ข่าวสมัครงาน  27 ก.พ. 2563
รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์  21 ก.พ. 2563
คลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

แนะนำหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
ไปเดินเล่นรอบคณะกันครับ ถ่ายโดย : นายสิทธิพร นพคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4

ถ่ายโดย : นายสิทธิพร นพคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร