ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม HU Healthy lunch ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม HU Healthy lunch ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะให้มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น  ในบรรยากาศที่สบาย ผ่อนคลาย และเป็นกันเองด้วยการกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์...

กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่1,2 และ 3
[ข่าวประชาสัมพันธ์| 29 พ.ย. 2562| 5]
Chilling Day
[ข่าวประชาสัมพันธ์| 25 พ.ย. 2562| 32]
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2. นายแพทย์พินิจ...

Humanities Channels
แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิดีโอทั้งหมด