มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือนิสิตและกรรมการคุมสอบปฎิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )


 สุรีพรย์    16 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 122


 

 

คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(download form)  แบบคัดกรองมหาวิทยาลัยนเรศวร (download form.)

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง