ประกาศผลการ คัดเลือกนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


 ประธาน    12 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 102


 

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนา กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกนิสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 จึงขอประกาศรการคัดเลือกนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ