ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    11 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 112


 

 

ขอเชิญส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น

 หัวข้อ “แนะนำคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ”

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

     -  นิสิต/ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

                ส่งคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบความคมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ 100 MB ขึ้นไป)  ซึ่งต้องประกอบด้วยเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

                -  มีสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                -  นำเสนอหลักสูตรและองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่คณะ                                                         มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอน

                -  นำเสนอพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์

                -  ต้องมีคำบรรยายในรูปแบบภาษาไทย

                -  การใช้ถ้อยคําและภาพในการสื่อความคิดผ่านวีดิทัศน์มีความเหมาะสม

                -  ถ่ายทำโดยใช้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวด

                                -  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                -  รางวัลที่ 2           เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                -  รางวัลที่ 3           เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอ    ตั้งแต่บัดนนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563   (ก่อนเวลา 24.00 น.)

วิธีการส่งผลงาน  ส่งผลงานคลิปวิดีโอโดยอัพโหลดไฟล์ในเว็บไซต์จัดเก็บไฟล์ Google Drive หรือ OneDrive เท่านั้น            พร้อมกรอกรายละเอียดการสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร มาที่อีเมล์ facultyofhumanitiesnu@gmail.com                         

รายละเอียดเพิ่มเติม  QR Code

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2035   

 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ