คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

โครงสร้างคณะ

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 4 : โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562
สารบัญเว็บไซต์