คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า” ... (207)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ... (73)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (126)
สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรม "ส่งต่อประสบการณ์ฝึกสหกิจจากพี่สู่น้อง"
สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรม "ส่งต่อประสบการณ์ฝึกสหกิจจากพี่สู่น้อง" ... (91)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4 ... (88)
พิธีแสดงมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่
พิธีแสดงมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ ... (74)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) ... (77)
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ... (153)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ... (107)
วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (74)
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย ... (117)
ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ... (109)
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ)
- ... (147)
ดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2
ดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ... (69)
งานเลี้ยง “อำลาช่อแก้ว”
งานเลี้ยง “อำลาช่อแก้ว” ... (78)
แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ... (123)
ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... (198)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ... (107)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับรางวัล ‘วัฒนคุณาธร’
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับรางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ ... (81)
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ... (93)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th