คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าหลัก

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม...

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

โทรสาร 0-5596-2000

Email : humanadmission@nu.ac.th

Facebook : Faculty of Humanities NU

Pembroke Building

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร   สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th