คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

โครงสร้างคณะ

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562


แผนภูมิที่ 4 : โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์


วันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562
สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th