คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์


สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ”

สัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ คือ สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” หมายถึง หม้อดินสำหรับใส่น้ำ ดินและน้ำเป็นแม่บทของสิ่งทั้งปวง อันเปรียบได้กับคณะมนุษยศาสตร์ ที่เป็นรากฐานแห่งศาสตร์ทั้งปวง

สีประจำคณะ


สีประจำคณะ คือ สีน้ำตาล สีน้ำตาลเป็นสีของสุวรรณภิงคาร หรือ กลศ ซึ่งทำจากดินอันเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพชีวิต

ดอกไม้ประจำคณะ


ดอกแก้ว

.สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th