ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / โครงการ

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย
 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับคำสอนในเรื่อง ความเพียร วิริยะ อุตสาหะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน แสดง ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์ more...

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์

โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ more...

เข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> คลิ๊ก...

บทความ / บทคัดย่อวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์เพลงมอญประจำบ้าน ทางฆ้องมอญวงใหญ่ ของนายประถม นักปี่

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ระบบการถ่ายทอดทางฆ้องมอญ วงใหญ่ รวมไปถึงวิเคราะห์เพลงมอญประจำบ้าน และเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ โดยใช้ระบบแบบทฤษฎีดนตรีไทย และนำมาวิเคราะห์ในประเด็นที่พบร่วมกัน คือ บันไดเสียงหรือกลุ่มเสียง, ลูกตก, วรร...

ดูรายละเอียด  »»


รำมังคละสราญ

รำมังคละสราญเป็นรำมังคละที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อร่วมประกวดในโครงการเทิดวิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก...

ดูรายละเอียด  »»


เข้าชมบทความทั้งหมด >> คลิ๊ก...