ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย
 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับคำสอนในเรื่อง ความเพียร วิริยะ อุตสาหะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน แสดง ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์
โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 26
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) จัดโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ 25
 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 25 การแสดงละครนอกเรื่องไกรทอง ตอน พ้อล่าง-พ้อบน โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณโรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงคณะมนุษยศาสตร์ more...