วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

สมัครสมาชิก

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

  1. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้ "ชื่อผู้ใช้" ที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
  2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ "ชื่อผู้ใช้" เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยไม่สามารถใช้ได้
  3. ผู้สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านที่ให้มาเป็นเท็จ ทางระบบจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ ผู้ดูแลเว็บ มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  5. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง ผู้ดูแลเว็บขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สมาชิกจะต้องรักษา "รหัสผ่าน" หรือ "ชื่อผู้ใช้" ในระบบสมาชิก เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จาก ทางชื่อของท่านได้ ทางผู้ดูแลเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  6. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น กรณีการเกิดคดีความกับตัวสมาชิก ทางทีมงานจำเป็นต้องให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อมีการร้องขอ หรือมีเอกสารจากกระบวนการยุติธรรม
  7. ผู้ดูแลเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกหรือหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลผู้สมัคร