วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ประชาสัมพันธ์การประกาศค่า Thai – Journal Impact Factor ประจำปี พ.ศ.2555

วันที่เขียนข่าว : 2014/07/22

เวลา : 9:53 น.

รายละเอียด

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai – Journal Impact Factor สำหรับวารสารสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 โดยสามารถตรวจสอบ ค่าThai – Journal Impact Factor ได้ที่ลิงค์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html