วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (TCI) เข้าสู่ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1

วันที่เขียนข่าว : 2015/06/11

เวลา : 11:30 น.

รายละเอียด

รายงานผลการประเมินวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (TCI) เข้าสู่ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html