*-* การถวายสักการะพระศพ *-*

การถวายสักการะพระศพ

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมไว้อาลัยและสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นงลักษณ์  ปั้นกันอินทร์

Read moreกลับหน้าหลัก

 

Copyright (c) 2008 Website Name. All rights reserved..
Designed by Admin