งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้เขียนข่าว : วรรณภา  แตงตุ้ม
วันที่เขียน : 16 พฤศจิกายน 2561    

เปิดอ่าน : 495  ครั้ง  

 Favorites  Print
ไม่มีรูปประกอบ

     คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


_TOP