งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 21 กุมภาพันธ์ 2561    

เปิดอ่าน : 363  ครั้ง  

 Favorites  Print

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


_TOP