งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 9 มกราคม 2561    

เปิดอ่าน : 295  ครั้ง  

 Favorites  Print

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


_TOP