งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 8 ธันวาคม 2560    

เปิดอ่าน : 276  ครั้ง  

 Favorites  Print

     กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้อง Main conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.research.nu.ac.th
 


_TOP