งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager:RM) ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 8 ธันวาคม 2560    

เปิดอ่าน : 284  ครั้ง  

 Favorites  Print

     กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager:RM) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ ห้อง Main conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.research.nu.ac.th
 


_TOP