งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 22 พฤศจิกายน 2560    

เปิดอ่าน : 566  ครั้ง  

 Favorites  Print

     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.embodyinghusoc2018.org/
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


_TOP