งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม"

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 23 มิถุนายน 2560    

เปิดอ่าน : 334  ครั้ง  

 Favorites  Print

     สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม  "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF
 


_TOP