งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 256

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 23 มิถุนายน 2560    

เปิดอ่าน : 349  ครั้ง  

 Favorites  Print

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.ssru.ac.th/researchconference2017
 
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร


_TOP