งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

หน้าหลัก::> รายละเอียดข่าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ผู้เขียนข่าว : Phonputchari  Pothong
วันที่เขียน : 14 มิถุนายน 2560    

เปิดอ่าน : 582  ครั้ง  

 Favorites  Print

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2560
 


_TOP