งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
     งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
      รายละเอียดข่าว :: > ข่าววิจัย/บริการวิชาการ(ทั้งหมด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า” ... (254)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ... (100)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (156)
สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรม "ส่งต่อประสบการณ์ฝึกสหกิจจากพี่สู่น้อง"
สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดกิจกรรม "ส่งต่อประสบการณ์ฝึกสหกิจจากพี่สู่น้อง" ... (120)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4 ... (118)
พิธีแสดงมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่
พิธีแสดงมุทิตาจิตรองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ ... (101)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) ... (113)
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ... (186)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ... (148)
วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (100)
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย ... (150)
ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ... (136)
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ)
- ... (189)
ดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2
ดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ... (98)
งานเลี้ยง “อำลาช่อแก้ว”
งานเลี้ยง “อำลาช่อแก้ว” ... (110)
แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ... (158)
ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... (230)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ... (135)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับรางวัล ‘วัฒนคุณาธร’
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับรางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ ... (113)
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ... (125)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | next » « Last »