งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ไม่มีรูปประกอบ
ชื่อ - นามสกุล : ดร.สายหยุด บัวทุม
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
email : -

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
การศึกษาเปรียบเทียบพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนิทานซาดก ท้าวมะหาซะนก ฉบับลาว : กลวิธีการเล่าเรื่องและศิลปะการแต่ง (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561