งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ไม่มีรูปประกอบ
ชื่อ - นามสกุล : ดร.พัทธชนก กิติกานันท์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
email : -

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
การรับรู้เสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษโดยเด็กไทย: บทบาทของสระและประสบการณ์การเรียนภาษา2560
The relationship between pragmatic and grammatical awareness, and motivation and severity rating (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561