งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962044
email : watanachaim@nu.ac.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
วิเคราะห์นวนิยายเขมร เรื่อง ยบ่มานไถงระ (คืนตะวันฉาย)2558
คำยืมภาษาเขมรในนิราศนรินทร์คำโคลง2556
ประเภทการนำเสนอ : เงินรายได้ ม.นเรศวร
การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนเสียงคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย (โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์)2561