งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : คณิตา หอมทรัพย์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962039
email : katee_kookoo@hotmail.com

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนวนิยายเรื่อง "ในม่านเมฆ"2558
ภาพลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในนวนิยายชุดแม่ของแผ่นดิน2558
มุมมองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนวนิยายชุด"ลูกไม้ของพ่อ"2558
บทละครนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ : พระพินทองผู้เรียกร้องความสุขที่บุรุษปรารถนา2559
บทละครนอกเรืองแก้วหน้าม้าพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนิรนทรฤทธิ์: ภรรยาไพร่ "แก้วหน้าม้า" ผู้กำชัยเหนือภรรยาจ้าว2559