งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
      รายละเอียดผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
สาขาภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 055962708
email : kanchanaw@nu.ac.th

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.
ประเภทการนำเสนอ : แหล่งทุนวิจัยส่วนตัว
กระบวนทัศน์เชิงสังคม ในนวนิยาย เรื่อง ร่มฉัตร และ ทวิภพ ของทมยันตี2558
Dignity in Humility : The Representation of Central Female Characters in Thai Literary Works (สัดส่วนการวิจัย 50%)2557
ความรัก ใน สะใภ้จ้าว2559