นโยบายของงานบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
ระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
บุคลากร สังกัดงานบริการการศึกษา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
ปฏิทินการศึกษา
รหัสผู้สอน
สหกิจศึกษา
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและระบบ CHECO
คู่มือ CHECO
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2562จำนวนผู้อ่าน 34 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561...
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 - 03 สิงหาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 58 คน
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561...
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร - 18 กรกฏาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 50 คน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร...
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี - 18 กรกฏาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 42 คน
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ...
คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ 2560 - 30 มกราคม 2561จำนวนผู้อ่าน 87 คน
คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ 2560...
คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ 2560 - 01 กันยายน 2560จำนวนผู้อ่าน 97 คน
คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ 2560...
Academic Advisors 1/2017 - 31 สิงหาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 68 คน
Academic Advisors 1/2017 ...
อาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560 - 31 สิงหาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 346 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560 ...
Academic Advisors 2/2559 - 30 มกราคม 2560จำนวนผู้อ่าน 163 คน
Academic Advisors 2/2559 ...
อาจารย์ที่ปรึกษา 2/2559 - 25 มกราคม 2560จำนวนผู้อ่าน 158 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา 2/2559 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 13 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com